Fakta

Demensboende ger specialiserad vård

Ett demensboende är ett anpassat boende för personer som är dementa. Att vara dement betyder att minnet och hjärnans förmåga gradvis försämras. Ett demensboende har en del olika faktorer att ta hänsyn till.

Demenssjukdomar

Om olika demenssjukdomar där Alzheimers är vanligast