Demensboende ger specialiserad vård

Ett demensboende är ett anpassat boende för personer som är dementa. Att vara dement betyder att minnet och hjärnans förmåga gradvis försämras. Ett demensboende har en del olika faktorer att ta hänsyn till.


demensboendeEtt demensboende är till för de personer som har demens och som är behov av omsorg och vård.

På ett demensboende är personalen utbildad och har erfarenhet av att arbeta med olika former av demenssymptom.

Så ser boende ut

I ett demensboende har du din egen lägenhet i ett större boende där personal alltid finns på plats, dygnet runt.

Det är väldigt viktigt med socialt utbyte, därför anordnar många demensboenden aktiviteter för du som bor där. Det kan vara allt från musikstunder och hantverksgrupper till högläsning och pianokonserter.

Ett demensboende fokuserar även mycket på utomhusvistelse och det finns ofta närhet till naturen.

Det är viktigt att det finns en respekt för den individuella människan på varje demensboende. Även om man drabbas av Alzheimers sjukdom eller annan demens så har man samma behov och känslor som förut.

Detta måste ett demensboende erbjuda

För att ett äldreboende ska få kallas för ett demensboende måste förhållandena vara på ett speciellt sätt.

Hemtrevlig miljö

Ett exempel är att det ska vara en hemtrevlig miljö för de personer som bor på demensboendet. Boendet ska alltså vara inrett på ett trivsamt vis, gärna med egna möbler i det egna rummet för trygghet och igenkänning.

Små enheter

Dessutom ska ett demensboende vara uppdelat i mindre enheter där det max ska bo åtta personer.

Ljus, färger och ljus

Faktorer som ljud, ljus och färger en viktig del i ett demensboende. Personer som har demens blir exempelvis oroliga av långa korridorer, varpå detta bör undvikas.

Tydlig överblick

En annan faktor som måste tillgodoses i ett demensboende är att personalen ska ha en tydlig överblick över verksamheten. Dessutom ska lokalerna vara utformade på ett sådant vis att det blir en bra logistik i verksamheten. Det är med andra ord exempelvis viktigt med korta transporter på demensboendet.

Vem som får bo på demensboende

Ett demensboende är helt behovsstyrt. Du ska ha en diagnostiserad demenssjukdom och ha behov av vård och omsorg stora delar av dygnet. Det spelar med andra ord ingen roll hur gammal du är för att få bo på ett demensboende utan hur stort ditt behov är.

Ansök för demensboende

För att ansöka om att få bo på ett demensboende kontaktar du biståndshandläggare för din anhöriga som hjälper dig vidare med kontakter. Det finns en mängd olika demensboenden och du får välja vilket du helst vill att din anhöriga ska bo på.