Demenssjukdomar

Ungefär 150 000 personer lider av demens i Sverige idag. De finns flera olika demenssjukdomar, där Alzheimers sjukdom är den vanligaste.


Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demens. Av alla som är dementa har 60 procent Alzheimers, vilket är ungefär 70 000-90 000 personer i Sverige.

Vanliga symptom på Alzheimers sjukdom är att närminnet blir sämre och att du glömmer det du redan har sagt. De som drabbas av Alzheimers märker oftast av sin sjukdom i början och försöker ofta att dölja sin glömska. Tillslut blir dock vardagliga sysslor svåra att utföra och man kan få svårt att exempelvis hitta hem.

Alzheimers sjukdom beror på att nervcellerna i hjärnan gradvis dör. Lär mer om Alzheimers sjukdom.

Pannlobsdemens

Den minst vanliga av alla demenssjukdomar är pannlobsdemens. Det är cirka 150 000 personer som lider av demens och av dessa är det endast 7 500 personer som har pannlobsdemens.

Denna form av demens drabbar pannloben där vår personlighet och våra sociala förmågor sitter. Därför får du som drabbas av pannlobsdemens förändrad personlighet.

Läs mer om pannlobsdemens.

Vaskulär demens (blodkärlsdemens)

Blodkärlsdemens beror på att blodkärlen i hjärnan försämras vilket gör att blodet inte kan transportera syret på samma sätt. Detta skadar nervcellerna och leder till demens. Denna typ av demens är också vanligt att man kan få vid exempelvis en stroke.

Symptomen är olika beroende på vilken del av hjärnan som skadas.

Lewykroppsdemens

En relativt nyfunnen demenssjukdom är Lewykroppsdemens. Det är mycket ovanlig och det är bara 2-20 procent av alla demenssjuka som har denna typ av demens. Vanliga symptom är synhallucinationer och störda drömmar

Eftersom att sjukdomen upptäcktes så sent finns det fortfarande fall som inte är diagnosticerade, det kan därför finnas en möjlighet att fler personer lider av denna typ av demenssjukdom.